ຜົງວຸ້ນການາງເງືອກສີຂຽວນ້ຳເງິນ PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.

ຜົງວຸ້ນການາງເງືອກສີຂຽວນ້ຳເງິນ


Blue-green Pearl Mermaid Brand Agar Powder


Blue-green Pearl Mermaid Brand Agar Powder

ຜົງວຸ້ນ (ສຳລັບເຮັດເຂົ້າໜົມ) ກາ ນາງເງືອກ ປະສົມໄດ້ກັບນ້ຳແລະນ້ຳຕານລວມ 6 ກກ. ທຽບເທົ່າປະມານຖ້ວຍເຂົ້າທຳມະດາ 20 ຖ້ວຍ

Nutrition
Energy Value Kcal / 100 gm. 60
Protein (N x 6.25) % 0.3
Fat (lipids) % <0.1
Raw Fiber % 0.6
N.N.E. % 80.4
Dietary Fiber % 65.5
Sodium % <0.4
Potassium % <0.09
Calcium % <0.4
N.N.E. Non Nitrogenous Extractive, corresponds to the carbohydrates and others related components.
Analysis according to Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemist, AOAC, 16a. Edition, 1999
Revised: June, 2003

Blue-green Pearl Mermaid Brand Agar Powder
Pearl Mermaid Brand Agar Powder size 50 grams are mixed with water and sugar 6 kg equivalent to about 20 bowls of rice.
Nutrition
Energy Value Kcal / 100 gm. 60
Protein (N x 6.25) % 0.3
Fat (lipids) % <0.1
Raw Fiber % 0.6
N.N.E. % 80.4
Dietary Fiber % 65.5
Sodium % <0.4
Potassium % <0.09
Calcium % <0.4
N.N.E. Non Nitrogenous Extractive, more info corresponds to the carbohydrates and others related components.
Analysis according to Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemist, AOAC, 16a. Edition, 1999
Revised: June, 2003

 

CONTACT US

PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.

Address
54/1 Chareon Nakorn 39, Bang Lum Phu, Klong San, Bangkok 10600 THAILAND.
Phone
+66 2862 4894
E-mail
patanasin@agarmermaid.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *